1.
Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied.
Inhoudsopgave
- Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht