1.
De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.
Inhoudsopgave
- Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht