1.
Het beding, waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn, is nietig.
Inhoudsopgave
- Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht