5.
Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordeele van den kooper door partijen worden afgeweken.
Inhoudsopgave
- Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht