Artikel 927
De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op herverzekering.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht