2.
Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit van de koper.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht