2.
Na de opzegging duurt de borgtocht voor de reeds ontstane verbintenissen voort.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht