2.
Deze titel is niet van toepassing op:
h. kredietovereenkomsten die voorzien in kosteloos uitstel van betaling van een bestaande schuld;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht