2.
Deze titel is niet van toepassing op:
c. huur of lease-overeenkomsten, tenzij:
2°. zij krachtens artikel 7A:1576h lid 2 als huurkoop moeten worden aangemerkt;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht