Artikel 51
In deze titel wordt verstaan onder:
d. geld: op een rekening of deposito gecrediteerd tegoed in geld;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht