Artikel 46
Zolang de koop niet definitief is, is de zaak voor risico van de verkoper.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht