Artikel 355
De pachter is niet dan met schriftelijke toestemming van de verpachter bevoegd tot onderverpachting.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht