Artikel 346
De pachter is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht