3.
Tegen de koper wiens koop is ingeschreven kunnen niet worden ingeroepen:
e. een na de inschrijving van de koop ingeschreven beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht