3.
Tegen de koper wiens koop is ingeschreven kunnen niet worden ingeroepen:
d. een na de inschrijving van de koop tot stand gekomen verhuring of verpachting;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht