2.
Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in wanneer:
a. de verkoper heeft geweigerd de zaken te leveren;
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht