Artikel 140
Van deze titel kan niet ten nadele van de pandbelener worden afgeweken.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht