2.
Kosten van afhalen en kosten van een koopakte en van de overdracht komen ten laste van de koper.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht