1.
Kosten van aflevering, die van weging en telling daaronder begrepen, komen ten laste van de verkoper.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht