1.
Kosten van aflevering, die van weging en telling daaronder begrepen, komen ten laste van de verkoper.
2.
Kosten van afhalen en kosten van een koopakte en van de overdracht komen ten laste van de koper.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht