2.
Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht