2.
Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht