Artikel 54
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat:
c. voor zover op de vordering van de wederpartij geen beslag is toegelaten.
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht