Artikel 54
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat:
b. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij blijvend onmogelijk is;
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht