2.
De kosten van een kwitantie komen ten laste van degene ten behoeve van wie het stuk wordt afgegeven.
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht