1.
De kosten van betaling komen ten laste van degene die de verbintenis nakomt.
2.
De kosten van een kwitantie komen ten laste van degene ten behoeve van wie het stuk wordt afgegeven.
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht