Artikel 40
De schuldenaar kan de tijdsbepaling niet meer inroepen:
b. wanneer hij in gebreke blijft de door hem toegezegde zekerheid te verschaffen;
Inhoudsopgave
- Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht