2.
De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht