Artikel 86
Partijen kunnen in de akte van vestiging de duur van de erfpacht regelen.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht