5.
In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht