1.
Het recht op een mandelige zaak kan niet worden gescheiden van de eigendom der erven.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht