1.
Het recht op een mandelige zaak kan niet worden gescheiden van de eigendom der erven.
2.
Een vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht