2.
Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht