Artikel 38
Lagere erven moeten het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht