3.
De kosten van de vordering komen ten laste van de eiser.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht