1.
De grond waarop zich openbare vaarwateren bevinden, wordt vermoed eigendom van de Staat te zijn.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht