Artikel 25
De bodem van de territoriale zee en van de Waddenzee is eigendom van de Staat.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht