Artikel 24
Aan de Staat behoren onroerende zaken die geen andere eigenaar hebben.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht