1.
De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
f. met de grond verenigde beplantingen.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht