1.
De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
d. het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens anders erf staat;
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht