1.
De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
c. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen;
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht