1.
De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
a. de bovengrond;
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht