Artikel 111
De akte van splitsing moet inhouden:
c. de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de appartementseigenaar;
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht