1.
De artikelen 92 en 95 zijn van overeenkomstige toepassing op het recht van opstal.
Inhoudsopgave
- Boek 5. Zakelijke rechten
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht