2.
Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder:
e. echtscheiding: beƫindiging van een geregistreerd partnerschap op de wijze als bedoeld in artikel 80c onder c of d van Boek 1.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht