2.
Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder:
d. trouwbeloften: beloften tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht