1.
Schulden van de nalatenschap zijn:
i. de schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 worden aangemerkt als legaten.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht