1.
Schulden van de nalatenschap zijn:
h. de schulden uit legaten welke op een of meer erfgenamen rusten;
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht