2.
De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht