5.
De kantonrechter houdt bij de toepassing van lid 2 in ieder geval rekening met:
b. de samenstelling van de huishouding waartoe de echtgenoot behoort;
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht